Prices - Axiom Portfolios

As of: Feb 14, 2024

Class A

Portfolio Name
Closing Price
Previous Price
Change
Axiom Balanced Income Portfolio
$13.28
$13.17
increase $0.11
0.828%
$9.58
$9.50
increase $0.08
0.835%
$6.68
$6.63
increase $0.05
0.749%
Axiom Diversified Monthly Income Portfolio
$10.21
$10.10
increase $0.11
1.077%
Axiom Balanced Growth Portfolio
$17.36
$17.18
increase $0.18
1.037%
Axiom Canadian Growth Portfolio
$16.83
$16.60
increase $0.23
1.367%
Axiom Long-Term Growth Portfolio
$18.88
$18.65
increase $0.23
1.218%
Axiom Global Growth Portfolio
$22.69
$22.49
increase $0.20
0.881%
Axiom Foreign Growth Portfolio
$24.00
$23.82
increase $0.18
0.75%
Axiom All Equity Portfolio
$25.21
$24.96
increase $0.25
0.992%

Class F

Portfolio Name
Closing Price
Previous Price
Change
Axiom Balanced Income Portfolio
$13.66
$13.54
increase $0.12
0.878%
Axiom Diversified Monthly Income Portfolio
$12.26
$12.12
increase $0.14
1.142%
Axiom Balanced Growth Portfolio
$20.00
$19.79
increase $0.21
1.05%
Axiom Canadian Growth Portfolio
$18.80
$18.54
increase $0.26
1.383%
Axiom Long-Term Growth Portfolio
$20.59
$20.35
increase $0.24
1.166%
Axiom Global Growth Portfolio
$28.88
$28.61
increase $0.27
0.935%
Axiom Foreign Growth Portfolio
$27.29
$27.08
increase $0.21
0.77%
Axiom All Equity Portfolio
$30.36
$30.06
increase $0.30
0.988%

Select Class

Portfolio Name
Closing Price
Previous Price
Change
Axiom Balanced Income Portfolio
Select Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$12.94
$12.84
increase $0.10
0.773%
Axiom Diversified Monthly Income Portfolio
Select Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$9.81
$9.70
increase $0.11
1.121%
Axiom Balanced Growth Portfolio
Select Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$15.72
$15.56
increase $0.16
1.018%
Axiom Long-Term Growth Portfolio
Select Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$19.13
$18.90
increase $0.23
1.202%
Axiom Global Growth Portfolio
Select Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$21.97
$21.77
increase $0.20
0.91%
Axiom All Equity Portfolio
Select Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$24.84
$24.60
increase $0.24
0.966%

Elite Class

Portfolio Name
Closing Price
Previous Price
Change
Axiom Balanced Income Portfolio
Elite Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$12.45
$12.34
increase $0.11
0.884%
Axiom Diversified Monthly Income Portfolio
Elite Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$10.64
$10.52
increase $0.12
1.128%
Axiom Balanced Growth Portfolio
Elite Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$16.00
$15.83
increase $0.17
1.063%
Axiom Long-Term Growth Portfolio
Elite Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$18.49
$18.27
increase $0.22
1.19%
Axiom Global Growth Portfolio
Elite Class (CLOSED TO ALL PURCHASES)
$24.20
$23.98
increase $0.22
0.909%